Jelenlegi hely

"Kutakodók" - sikeres pályázat a tehetségek fejlesztéséért

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenKüldés e-mailben

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Nemzeti Tehetség ProgramOktatáskutató és Fejlesztő IntézetEmberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a 2013/2014. tanévben nyílt pályázatot hirdetett az általános iskola, középiskolai, szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatására.

A Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium sikeres „Kutakodók” című pályázata révén valósíthatta meg a Nemzeti Tehetség Program azon célját, amely a tehetségsegítés fejlesztésére irányult.

A program

A Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium már több éve részt vesz a Kutató Diákok Mozgalmában. Az évek során egyre több tapasztalatot szereznek tanulói a kutatásban és a versenyzésben egyaránt. Az iskola természettudományos oktatásának fontos eleme a kutatómunka fontosságának hangsúlyozása, a felfedeztető tanulás módszerének alkalmazása. A versenyképes tudás alapvető elemének tartja a kísérletezés, önálló kutatómunkák végzését. Igyekszik lépést tartani a természettudományos oktatás új irányaival, így nemcsak országos, hanem nemzetközi szinten is felveszi a versenyt. Mindezen törekvéseit segítette a pályázat keretében megvalósult programok mindegyike.

 

Készüljünk a TUDOK Konferenciákra!

A pályázatban vállaltaknak megfelelően a Kutató Diákoknak lehetősége nyílit eredményeik bemutatására a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján. Saját kutatásukat előadás keretében mutathatták be. Ezen a konferencián kívül az eredményeket más rendezvényeken is bemutatták: a Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencián, az Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciáján Belgrádban, Emellett az Avram Hershko Természettudományi Versenyen, a KutDiák Tudományos Poszterversenyén és a 23. Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen is, emellett a felsőoktatási hallgatók között a Tudományos Diákköri Mozgalomban is Nyíregyházán és Debrecenben.

A felkészítő tanárok (dr. Koncz Gábor és Tóth Szilvia) aktív kutató tevékenységére, illetve rendszeres előadásaira alapozva heti rendszerességgel felkészítő, elsősorban gazdagító foglalkozásokat tartottak. Bemutatták, hogyan kell egy tudományos előadást felépíteni, előadni. Ennek alapján a diákok elkezdték előadásaikat szerkeszteni, és többször megnézték egymás előadásait. A felmerülő problémákat javították, megbeszélték.

A diákok a munkákat önállóan, csapatban és tanári segítséggel végezték. Az alapvető módszer a projektmódszer volt. A kísérleti eredmények értékeléséhez, az előadások, a dolgozatok és a poszterek elkészítéséhez természettudományos, digitális és matematikai kompetenciáik fejlesztésére volt szükség.

 

A Kutató Diákok Mozgalmának tagjai: Czap Dávid 11.e; Battyányi Ádám 11.e; Szumutku Fanni 11.d; Varga Kinga 11.d; Kertész Alexandra 12.a; Zsenyei Roland 10.d; Palcsik Balázs 12.e; Kovács Dominika 12.e; Molnár Petra 12.e; Csubák Ramóna 10.e; Filep Patrik 10.e;

 

BIORAD program

BIORAD programA Kutató Diákok 3 alkalommal 4-4 órás foglalkozások keretén belül modern és korszerű molekuláris biológiai módszerekkel ismerkedtek meg. A vizsgálatokat önállóan és csoportmunkában végezték. A programelem lehetővé tette, hogy a kutatási témájuktól eltérő kísérleteket végezzenek. Ezáltal használhatták a kutatómunka során megszerzett gyakorlatukat, így magabiztosabb tudást szereztek, rutinosabban mozoghatnak laboratóriumi körülmények között. A BIORAD által előállított eszközök használata egyszerű, gyors. Jól használhatóak DNS izolálására, tisztítására különböző mintából, úgymint teljes vérből, sejt kultúrákból, szöveti mintákból. A kit baktériumok és gombák DNS-ének izolálására is alkalmas. A kit nagy előnye, hogy az izolálás során minimális a DNS veszteség és eltávolítja a szennyeződéseket anélkül, hogy degradálná a DNS-t. Emellett a nagy molekulasúlyú DNS fragmenteket nyerhetünk vissza a tisztítás után. Használata könnyen kivitelezhető, időtakarékos.

A molekuláris biológiai vizsgálatokat BIORAD tanulói kit-tek segítségével végeztük. A kit-tek felhasználása egyszerű, gyakorlatilag bármilyen anyag örökítőanyag tartalmának analizálását lehetővé teszi. A diákok önálló kutatási tervet készítettek, amelyet a szaktanárok véleményeztek. Ezt követően elvégezték a vizsgálatokat. Az eredményeket feldolgozták, előadást készítettek belőle.

A kísérletek során a diákoknak lehetőségük nyílt önálló és csoportmunkára is. A vizsgálatok során lehetőség nyílt a középiskolai tanulmányaik elmélyítésére is. A vizsgálatokkal célunk volt a természettudományos gondolkodás fejlesztése, a tudományos kutatási módszerek alkalmazása, a természettudományos, a matematikai, a szociális, az anyanyelvi, idegen nyelvi, digitális, kompetenciák fejlesztése.

BIORAD program BIORAD program
BIORAD program BIORAD program

 

Intézetlátogatások

A projektben résztvevők látogatást tettek a Debreceni Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola tanszékein, ahol a kutató munkát végezték. Így közelebbről megismerhették egymás kutatásait.

 

A témák és intézetek:

Czap Dávid és Battyányi Ádám: Az aszálytűrés és a fitolitkészlet összefüggései különbözően öntözött kukorica (Zea mays L.) állományokban – Debreceni Egyetem AGTC MÉK

Kertész Alexandra és Varga Kinga: Avarmanipulációs kísérletek hatása a talaj gombabiomasszájára és talajenzim-aktivitására – Nyíregyházi Főiskola, Környezettudományi Intézet

Szumutku Fanni: Fágspecifikus gének kimutatása toxinkezelt cianofág-gazdasejt rendszerekben – Debreceni Egyetem, Növénytani TSZ.

Zsenyei Roland: A WT1 gén kópiaszámának vizsgálata hematológiai betegségekben – Debreceni Egyetem, Humángenetika TSZ.

Csubák Ramóna és Filep Patrik: Növényi szövettenyészetek - Debreceni Egyetem, Növénytani TSZ.

 

Az intézetlátogatásokat során megtekinteték a Nyíregyházi Főiskola Környezettudományi Intézetének munkáját és a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumát, Élettudományi Intézetét. A diákok bemutatták az adott tanszék, illetve kutatócsoport munkáját. Megismerték egymás témavezetőit, tapasztalatot cserélhettek. Így lehetőség nyílt több módszer, illetve szokás megfigyelésére.

 

Tehetségnap

 

TehetségnapA Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium több évtizedes tehetséggondozói munkájának elismeréseként 2011-ben Kiváló Tehetségponttá vált.  2011 novemberében egy tehetségnap keretén belül mutatkoztak be tehetséges diákjaink, melynek nagy sikere volt. Ezt szerettük volna megismételni, mivel az eltelt három évben számos kiemelkedő eredményt értek el tanulóink. A tervezett Tehetségnapon a Kutató Diákok Mozgalmában résztvevő diákok bemutatták kutatási eredményeiket. Emellett bemutatták a BIORAD napokon elvégzett kísérleteiket is. Az iskolánk más tehetségterületen kiemelkedő tanulói is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. Továbbá pedagógusaink is bemutathatták jógyakorlataikat és tehetségsegítő munkájukat. Erre az alkalomra meghívtuk a végzett kutató diákjainkat, végzett sikeres tanulóinkat, a Kisvárdai Tankerület szakembereit is. Meghívtuk a beiskolázási körzetünkhöz tartozó általános iskolák tehetséges tanulóit és felkészítő tanárait is.

Egy konferencia keretén belül kerültek bemutatásra a tudományos munkák. Ez a rendezvény a diákok számára biztosított gyakorlási és szereplési lehetőséget. Lehetővé tette a tehetséggondozással foglalkozó szakemberek számára a találkozást, a módszerek kicserélését és az egymástól való tanulást is. Külön szekciókban teremtettünk alkalmat a különböző tehetségterületek képviselőinek a bemutatkozásra. 

A diákok, illetve a pedagógusok PowerPoint előadások segítségével mutatták be kutatási eredményeiket. Ez a forma kiváló lehetőséget biztosított a természettudományos kompetencia mellett az anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, művészeti és a digitális kompetencia fejlesztésére is. Mindemellett a kommunikációs képességek is fejlődtek. Célunk ezzel az alkalommal az volt, hogy a kutatói munka iránt érdeklődő diákok megismerkedhessenek a Kutató Diákok Mozgalmával, a gimnáziumban folyó munkával, a kutatási lehetőségekkel és felkeltsük az érdeklődést a természettudományok iránt. Ugyanakkor célunk volt bemutatni, hogy iskolánk nemcsak a természettudományokban sikeres, hanem minden tehetségterületen van tehetséges diákunk. Az egyes tehetségterületek képviselőinek alkalmat teremtettünk kerekasztal beszélgetésekre, jógyakorlatok bemutatására, kísérletek bemutatására.

Tehetségnap Tehetségnap
Tehetségnap Tehetségnap

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer