Jelenlegi hely

Osztályozó vizsga

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenKüldés e-mailben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje

 

Osztályozó vizsga: Az intézményvezető engedélyével a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentett tanulók számára, valamint – a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén – a megengedettnél többet hiányzó tanulóknak szervezett vizsga, melynek célja a félévi illetve év végi osztályzat megszerzése egy adott tantárgyból.

 

Különbözeti vizsga: A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához szükséges ismeretekkel.

Különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki másik iskolából érkezik iskolánkba, és az általa eddig tanultak, illetve az iskolánk helyi tantervében szereplő tananyag között tartalmi vagy tantárgyi különbség van.

 

Javítóvizsga: Azon tanulónak megszervezett vizsga, aki a tanév végére nem teljesíti az elégséges szintet egy adott tantárgyból. A tanév vége előtt megszervezett vizsga sikeres teljesítése a felsőbb évfolyamba lépés feltétele.

Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki

–        a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott legfeljebb három tantárgyból,

–        az osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik,

–        az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott.

 

Pótló vizsga: pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.

 

Vizsgák időpontjai, vizsgaidőszakok:

–        Különbözeti vizsga: szaktanárral egyeztetett időpontban.

–        Osztályozó vizsga: szeptember első hete; január második fele; április második fele.

–        Javító vizsga: augusztus 15. és 31. közötti időszakban.

 

A vizsgák követelménye a NAT által meghatározott és a helyi tantervben szereplő, az arra a tanévre vonatkozó tananyag.

Az egységes javítást és értékelést a tantárgy szakmai munkaközösség vezetője által adott útmutató biztosítja (az érettségi dolgozatok értékelésének megfelelően).

A vizsga eredményét 1 héten belül a tanulóval közölni kell.

A vizsgázót a vizsgára történő jelentkezésekor az iskola írásban tájékoztatja a vizsga időpontjáról.

 

Jelentkezés osztályozó vizsgára:

–        Osztályozó vizsgára az iskola bármely tanulója beadhatja a jelentkezését – megfelelő indoklással, szaktanára javaslatával és aláírásával az iskolában használt jelentkezési lapon, mely letölthető az intézmény honlapjáról.

–        A jelentkezéseket az osztályfőnök a megadott határidőig összegyűjti, véleményezi, aláírja és leadja a nevelési igazgatóhelyettesnek.

–        A jelentkezés elfogadásáról a szaktanár, az osztályfőnök és az iskolavezetés véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Döntését határozatban közli a tanulóval és gondviselőjével.

–        Az igazgatóhelyettes összesíti a jelentkezéseket; az engedélyezett vizsgák összesítését átadja a munkaközösség-vezetőknek és az érintett osztályfőnököknek, akik aláíratják a tanulóval ennek tudomásul vételét.

–        Adott vizsgaidőszakban legfeljebb két tanév anyagából tehető osztályozó vizsga.

 

Az engedélyezés feltételei:

Pozitív döntés csak abban az esetben várható, ha a tanuló az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

–        az adott tantárgyból, amennyiben azt az iskolában tanulta, a tanuló előző félévi és év végi eredménye legalább jó (4),

–        az adott tantárgyat nem tagozaton, emelt óraszámban tanulja,

–        tanulmányi teljesítménye kiegyensúlyozott, tanulmányi átlaga az előző tanév végén illetve félévkor legalább 3,5 volt, és nem bukott egy tárgyból sem,

–        az adott tantárgyból nincs szaktanári figyelmeztetése,

–        nincs igazolatlan órája az adott félévben,

–        magatartása és szorgalma legalább jó.

–        A fentiektől eltérő esetben egyéni mérlegelés alapján az igazgató dönt.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer