Jelenlegi hely

Az iskolai tanév helyi rendje

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenKüldés e-mailben

A tanév kiemelt feladatai

 

1.      Folyamatban lévő projektek végrehajtása (Arany János Tehetséggondozó Program, OpeningDoors Program, Öveges Program, Tehetségpont, Kutató Diákok, Comenius),

2.      A TÁMOP 3.1.4 projekt fenntarthatóságának biztosítása,

3.      A DExam nyelvvizsgahely és ECDL vizsgaközpont szakszerű működtetése,

4.      Pedagógiai innováció, új típusú tanítási módszerek alkalmazása, bemutató órák szervezése,

5.      Tehetséggondozó tevékenységünk átgondolása, tudatos szervezése, a versenyekre történő felkészítés eredményességének növelése,

6.      A pedagógusminősítés és tanfelügyelet számára értékelési adatok biztosítása,

7.      A kollégiumi nevelés új országos alapprogramja szerinti feladatok megvalósítása,

8.      A mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, jó gyakorlatának kialakítása,

9.      A közösségi munka szervezésének személyi, tárgyi, tartalmi feltételeinek megteremtése,

10.  A tanulók fizikai állapota és edzettsége vizsgálatának szakszerű lebonyolítása,

11.  Az országos kompetenciaméréseredményeinek visszacsatolása, a tanulói érdeklődés és motiváció felkeltése,

12.  Az intézmény tárgyi és tartalmi területeinekfolyamatos fejlesztése, pályázati források bevonásával is,

13.  A nyelvi labor optimális kihasználtságának megszervezése,

14.  Az elektronikus napló alkalmazhatóságának bevezetése, feltételeinek biztosítása,

15.  Az iskolai honlap és egyéb médiafelületen történő megjelenés színvonalának és gyakoriságának emelése,

16.  Az iskola képzési struktúrájának és beiskolázási koncepciójának átgondolása,

17.  Tanulói aktivitás növelése, a diákönkormányzat működésének,a tanulói érdekvédelem feltételeinek megteremtése, a „Jó besisnek lenni” érzés erősítése.

 

A tanév fő időpontjai

 

A tanév kezdő napja, az első tanítási nap

2014. szeptember 1.(hétfő)

A tanév záró napja

2015. augusztus 31.

Az utolsó tanítási nap a 12. évfolyamnak

2015. április 30.

Az utolsó tanítási nap

2015. június 15.(hétfő)

Tanévzáró ünnepély

2015. június 19. (péntek)

Őszi szünet

2014. október 27- 31.

Téli szünet

2014. december 22 – 2015. január 2.

Tavaszi szünet

2015. április 2-7.

Az I. félév vége

2015. január 16.

Az ellenőrzők kiosztása

2015. január 23.

Szalagavató

2014. október 11.

Ballagás

2015. április 30. (csütörtök) 15.00

Írásbeli érettségi vizsgák

2015. május 4-26.

Szóbeli érettségi vizsgák (emelt szint)

2015. június 4-11.

 

Szóbeli érettségi vizsgák (középszint)

2015. június 15-26.

NETFIT (tanulók fizikai állapotának felmérése) vizsgálat:

12. évfolyam

11. évfolyam

9-10. évfolyam

 

 

2015. április 13-17.

2015. április 15-22.

2015. április 20-29.

Kompetenciamérés a 10. évfolyamon

2015. május 27.

Beiratkozás

2015. június 25.

 

Tanítási napok száma: 180

 

Tanítás nélküli munkanapok (6 nap) felhasználása:

- Nevelési értekezletre 2 nap
- Diáknapra 1 nap
- Írásbeli érettségi vizsgára 3 nap

 

 

Folyamatosan teljesítendő feladatok a tanév során

 

Ssz.

Feladat

Felelős

 

1.

Naplók, törzslapok, bizonyítványok kitöltése

Csörszné Tar Enikő,

osztályfőnökök,

2.

Statisztika /beiratkozási, év eleji, félévi, év végi/

Csörszné Tar Enikő, Molnár Tímea

osztályfőnökök

3.

Tanuló nyilvántartás vezetése

Csörszné Tar Enikő,

iskolatitkár

4.

Általános iskolák pályaválasztási tájékoztatója

iskolavezetés

5.

Nyílt napok szervezése (2014. november)

Nyakóné Kántor Mária,

iskolatitkár

6.

Közép- és emeltszintű érettségi előkészítők

Nyakóné Kántor Mária

7.

Könyvtári látogatások, könyvtári munkarend

Nyakóné Kántor Mária,

könyvtáros

8.

Ifjúságvédelmi feladatok

Lipéczné Szabó Erika, osztályfőnökök

9.

Hit- és vallásoktatás szervezése

egyházak

10.

Vezetői megbeszélés /minden hétfőn 800 /

Bíró Gábor

11.

Tantestületi megbeszélés /minden hétfőn 13.25/

Bíró Gábor

12.

Osztálytitkári megbeszélés /kedden és csütörtökön nagyszünetben/

 

Csörszné Tar Enikő

diákönkormányzatot segítő tanár

13.

Szülői értekezlet /évente osztályonként legalább két alkalommal/

Csörszné Tar Enikő,

osztályfőnökök

14.

Hangversenyszervezés/ Színházlátogatás

Tari Istvánné, Nyakóné Kántor Mária

 

15.

Tanulmányi versenyekre való jelentkeztetés, versenyek lebonyolítása

Csörszné Tar Enikő, mk. vezetők

16.

Sportversenyek, tömegsport szervezése, lebonyolítása

 

Nyakóné Kántor Mária,

testnevelés mk.

 

17.

Tanári hiányzás regisztrálása, helyettesítés

Nyakóné Kántor Mária

18.

Helyettesítések szervezése, ellenőrzése

Tanárok munkaidő beosztásának nyilvántartása

Nyakóné Kántor Mária

19.

Pályakezdők, GYES-ről visszaérkezők, új kollégák segítése

mk. vezetők

20.

Óralátogatások

iskolavezetés

mk. vezetők

21.

Gyakorló tanítások szervezése (Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Főiskola)

Nyakóné Kántor Mária

22.

Tanári továbbképzés

Nyakóné Kántor Mária

23.

Pályázatok figyelése

Nyakóné Kántor Mária, Budáné Aros Judit

25.

Bessenyei Akadémia szervezése

Bíró Gábor

26.

AJTP koordinálása, kapcsolatépítés

Bíró Gábor,

Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor

27.

AJTP szociális bizottság működtetése

Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor

Budáné Aros Judit, AJ osztályfőnökök, csoportvezetők

28.

Munkaértekezletek az AJTP-ben tanítók részére

Csörszné Tar Enikő

29.

AJTP felmérések

Csörszné Tar Enikő

30.

AJTP értékelések, beszámolók

Bíró Gábor, Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor

31.

Iskolai mérések, kompetenciamérés

Nyakóné Kántor Mária, Dr. SásnéNaményi Emese

32.

TÁMOP 3.1.4. pályázat fenntarthatóságának biztosítása

Nyakóné Kántor Mária

33.

Közösségi szolgálat szervezése

Csörszné Tar Enikő,

Kovács-Nagy Csilla

 

 

 

Eseménynaptár

 

 

Feladat

Határidő

Felelős

1.

Tantárgyfelosztás

augusztus

Nyakóné Kántor Mária, mk. vezetők

3.

AJTP

Gólyatábor, Zánka

augusztus

Csörszné Tar Enikő,

Ferenczy Norbert, Nagyné Kovács Ágnes

5.

Mezőberényi Nosztalgia Tábor (13.A)

szeptember

Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor, BirgánynéKockánics Éva, Papp Krisztina

6.

Munka- és tűzvédelmi oktatás

szeptember

Juhász Miklós, Szűrös Gyula

7.

Tankönyvek kiosztása

szeptember

osztályfőnökök, Molnár Tímea, dr. Dolhainé Szabó Anikó,Vedres Csilla

8.

Tanévnyitó ünnepség

szeptember 1.

dr. Jakabné Magyar Klára, 9.a

9.

Osztályozó vizsgák

szeptember

Csörszné Tar Enikő, mk.vezetők,szaktanárok

10.

TÁMOP 3.1.4

Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag

(9. f és 9.c; 12.f és 12.g osztályokban)

szeptember 1.

Nyakóné Kántor Mária, magyar mk.

 

11.

TÁMOP 3.1.4

Matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag

(9.f és 9.c;12.f, 12.g osztályokban)

szeptember 1-től

Nyakóné Kántor Mária, matematika mk.

12.

TÁMOP 3.1.4

Tantárgyi bontás nélküli műveltségterület oktatás bevezetése

(Magyar nyelv és irodalom műveltségterületen a 9.c, 9.f,12.fés 12.g osztályokban)

szeptember 1-től

Nyakóné Kántor Mária, magyar mk.

 

13.

TÁMOP 3.1.4

Önismeret és tanulásmódszertani modulok

szeptember 1-től

Dr. Barabás Bertalanné,

Tóth-Lelkes Mónika; Sebőkné Dávid Edina

14.

Ellenőrzők kiadása, kitöltése

szeptember 5.

iskolatitkár, osztályfőnökök

15.

TÁMOP 3.1.4

A tanév feladatainak ütemezése, a TÁMOP 3.1.4.unkatervének elkészítése

szeptember 15.

Bíró Gábor igazgató

Nyakóné Kántor Mária szakmai vezető

16.

Adatszolgáltatás a Tankerület felé (Órarend, tantárgyfelosztás)

szeptember

Kapin Mariann, Nyakóné Kántor Mária, Oláh Tibor

17.

AJTP

Az EMMI pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába történő jelentkezésről

 

 

szeptember 12.

Bíró Gábor,

Csörszné Tar Enikő,

Oláh Tibor

18.

AJTP

Kirándulási tervek leadása

szeptember 1.

Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor Csaba

19.

Tanmenetek, munkatervek leadása

szeptember 20.

Csörszné Tar Enikő, Nyakóné Kántor Mária, mk.vezetők

20.

Beírási napló kitöltése

szeptember 20.

iskolatitkár

21.

Bessenyei túra a 9. évfolyamnak

szeptember 23.

Csörszné Tar Enikő, 9. évfolyamos osztályfőnökök

22.

Gólyaavató

szeptember 25.

végzősök, DÖK, Csörszné Tar Enikő

23.

Kutatók éjszakája

szeptember

Tóth Szilvia, Koncz Gábor, Machnikné Széplaki Tünde, Kelemen Beáta

24.

Hit- és vallásoktatás szervezése

szeptember

egyházak

25.

Osztálykirándulások tervezése

szeptember

Csörszné Tar Enikő,

Nyakóné Kántor Mária,

dr. Barabás Bertalanné

26.

Tanári és vezetői ügyelet szervezése

szeptember

Csörszné Tar Enikő,

Nyakóné Kántor Mária

27.

Nevelői fogadóórák nyilvántartása

szeptember

Csörszné Tar Enikő

28.

AJTP

Kompetenciamérés (szövegértési, logikai, képesség, matematika felmérés)

9. évfolyam

szeptember első hete

Csörszné Tar Enikő, Makláriné Gubik Anna, dr. Jakabné Magyar Klára

29.

Iskolai egyenruha, nyakkendő megrendelése

szeptember első hete

Csörszné Tar Enikő, Molnár Tímea

30.

Tarisznya, szalagrendelés

szeptember első hete

Csörszné Tar Enikő, Molnár Tímea; 11. évfolyamos osztálytitkárok, osztályfőnökök

31.

AJTP pszichológiai mérés a 9/AJTP-ben

 

szeptember

Csörszné Tar Enikő

32

9. évfolyam szülői értekezlet

szeptember 26.

Bíró Gábor, iskolavezetés, 9. évf. osztályfőnökök

33.

AJTP

Beszámoló a 2013/2014. tanév eredményeiről

szeptember 15.

Bíró Gábor, Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor, szaktanárok, osztályfőnökök, kollégiumi csoportvezetők

34.

Október 6. részvétel a városi ünnepségen

október 6.

történelem mk., 9.évfolyam osztályfőnökei

35.

Szalagavató

október 11.

Csörszné Tar Enikő, 11.és 12. évf. osztályfőnökök

36.

Hangverseny 1.

október

Tari Istvánné,

Nyakóné Kántor Mária

37..

AJTP

A 13. évfolyamos tanulók pszichológiai mérés

október

Csörszné Tar Enikő

38..

Október 23. iskola szintű megemlékezés. (film)

október

Nyakóné Kántor Mária,

magyar mk.

 

 

39.

Őszi nevelési értekezlet

 

november

dr. Barabás Bertalanné, Bíró Gábor

40.

Színház 1.

november

Nyakóné Kántor Mária, Tari Istvánné

41.

Nyílt napok

november 10-14.

 

Csörszné Tar Enikő, Bíró Gábor, Nyakóné Kántor Mária

42.

Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. évfolyam számára

november 14.

Bíró Gábor, Csörszné Tar Enikő, Nyakóné Kántor Mária

43.

Hangverseny 2.

 

november

Tari Istvánné, Nyakóné Kántor Mária

44.

Színház 2.

november

Nyakóné Kántor Mária,

Tari Istvánné

45.

Tanárjelöltek foglalkoztatása

november-február

Nyakóné Kántor Mária, mk. vezetők

46.

Fejlesztések, beruházások (AJTP)

december

Bíró Gábor, Budáné Aros Judit

47.

AJTP

Bemutatkozó (9/AJTP)

december

Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor, Ferenczy Norbert, Nagyné Kovács Ágnes

48.

Mikulás est

december

 

kollégiumvezető, nevelőtanárok

49.

Humán-est

december

magyar munkaközösség

50.

Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára+AJTP pályázatok

december 9. illetve december 11.

iskolavezetés

51.

Karácsonyi műsor

 

december

magyar munkaközösség

52.

ChristmasParty

december

angol nyelvi mk.,idegennyelvimk.

53.

Selejtezés, leltározás

december

Budáné Aros Judit, szertárfelelősök

54.

Félévi osztályozó értekezlet

január 16.

Bíró Gábor,

Csörszné Tar Enikő,

Nyakóné Kántor Mária, osztályfőnökök

55.

Osztályozóvizsgák

január 12-13.

Csörszné Tar Enikő, mk.vezetők, szaktanárok

56.

Diákközgyűlés, DÖK választás

december

Bíró Gábor, Csörszné Tar Enikő, DÖK

57.

Írásbeli felvételi vizsga (általános tanterv, AJTP-ba jelentkezők számára

január 17.

iskolavezetés

58.

Magyar Kultúra Napja

január 22.

osztályfőnökök

59.

Pótló írásbeli felvételi vizsga

január 22.

iskolavezetés

60.

AJTP

Találkozó a jelentkezőkkel (pót)

január 23.

Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor

61.

Alapítványi bál

február első hete

Bíró Gábor, iskolavezetés, Budáné Aros Judit

62.

Értesítés a központi felvételi dolgozat eredményéről

február 5.

iskolavezetés

63.

Érettségi vizsgákra jelentkezés

február 15.

Csörszné Tar Enikő, osztályfőnökök, jegyzők

63.

Általános iskolai jelentkezési lapok beérkezése

február

iskolavezetés

65..

Tankönyvrendelés

február

Molnár Tímea, dr. Dolhainé Szabó Anikó, Vedres Csilla

66.

A kommunista diktatúra áldozatairól megemlékezés

február 25.

történelem munkaközösség, osztályok

67.

Jegyzők, érettségi vizsgabizottsági tagok megbízása

február, április

Bíró Gábor, Budáné Aros Judit

68.

Nemzetközi nőnap

március 8.

Bíró Gábor

69.

Döntés a felvételről

április 8.

Bíró Gábor

70.

Március 15. iskola szintű megemlékezés, részvétel a városi ünnepségen

március

Dr. Dolhainé Szabó Anikó,

Dr. LáczaynéPipoly Csilla

Tari Istvánné

71.

Hangverseny 3.

február

Tari Istvánné, Nyakóné Kántor Mária

72.

Meghívó rendelés

március

Csörszné Tar Enikő, iskolatitkár

73.

Tavaszi nevelési értekezlet

március

Bíró Gábor,

dr. Barabás Bertalanné

74.

 

AJTP Konferencia

március

Bíró Gábor, Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor

75..

Érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások meghirdetése a 10. évfolyamnak

április 15.

Nyakóné Kántor Mária

76.

A Holokauszt áldozatairól megemlékezés

április 16.

történelem munkaközösség, osztályok

77.

Hangverseny 4.

április

Tari Istvánné, Nyakóné Kántor Mária

78.

Osztályozó vizsgák (érettségizők)

április 20-21.

Csörszné Tar Enikő, szaktanárok

79.

Értesítés a felvételi döntésről

április 24.

iskolavezetés

80.

Diáknap

április

DÖK

81.

Végzős diákok kollégiumi búcsúztatása

április vége

kollégiumvezető, DT patronáló tanár, nevelők

82.

Év végi osztályozó értekezlet (végzős)

április 30.

Csörszné Tar Enikő,

Nyakóné Kántor Mária, osztályfőnökök

83.

Érettségi tételek átvétele

május

Bíró Gábor, Oláh Tibor

84.

Ballagás

április 30. 15.00

Nyakóné Kántor Mária

85.

Írásbeli érettségi vizsgák

május 4.-26.

Csörszné Tar Enikő, iskolavezetés

 

86.

Az iskola pályaválasztási ajánlatának kidolgozása

május

Bíró Gábor, mk. vezetők, tantestület

87.

Tantárgyfelosztás előkészítése

május

Nyakóné Kántor Mária, mk.vezetők

88.

Jelentkezés érettségi vizsgára felkészítő foglalkozásra

május 10.

Nyakóné Kántor Mária, osztályfőnökök

89.

10. évfolyam kompetenciamérése

május 27.

Dr. SásnéNaményi Emese, Nyakóné Kántor Mária

90.

A Nemzeti Összetartozás Napja

június 4.

történelem mk.

91.

Év végi osztályozó vizsgák

június 1-2.

Csörszné Tar Enikő,

Nyakóné Kántor Mária, osztályfőnökök

92.

Év végi osztályozó értekezlet (9.,10. és 11.évfolyam)

június 12.

Csörszné Tar Enikő

Nyakóné Kántor Mária

93.

Szóbeli érettségi vizsgák

június 15-26.

Iskolavezetés

94.

Tanévzáró ünnepség

június 19.

Dr. LáczaynéPipoly Csilla

95.

Beiratkozás

június 25-27.

Nyakóné Kántor Mária

96..

AJTP

Szülői értekezlet a beiratkozóknak

június

Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor

97.

Kollégiumi felvétel

június

Oláh Tibor

98.

Pedagógusnap

június

Bíró Gábor

99.

AJTP

Gólyatábor, Zánka

augusztus

Csörszné Tar Enikő

100.

Nyári matematika tábor

augusztus

Makláriné Gubik Anna

101.

Javítóvizsgák szerevezése, lebonyolítása

augusztus 15-31.

Csörszné Tar Enikő

 

A tanulmányi és sportversenyek a munkaközösségek munkatervében kerülnek részletezésre.

 

AJTP versenyek

 

1.

 

Digitális Nyelvi Verseny

októbertől

Csörszné Tar Enikő, Juhász Miklósné

 

2.

 „Szülőföldem szép határa” diákkonferencia AJTP, Debrecen

november

Csörszné Tar Enikő,

Nyakóné Kántor Mária; dr. SásnéNaményi Emese

3.

Fizikai becslési verseny, Sárospatak

november

Csörszné Tar Enikő,

Jackovics László

4.

Országos AJTP Sakk kupa, Kisvárda

november

Csörszné Tar Enikő

5.

 

Országos Diák Labdarúgótorna

december

Bíró Gábor, Csörszné Tar Enikő, Oláh Tibor, Lipéczné Szabó Erika

6.

„Aranytoll” AJTP helyesírási verseny, Győr

 

december

Dr. Jakabné Magyar Klára

7.

AJTP Idegennyelvi Verseny, Pápa

március

Csörszné Tar Enikő, Juhász Miklósné; Tóth Lászlóné

8.

Tömörkény István Alkotó Pályázat

március

Csörszné Tar Enikő, magyar mk.

9.

Retorika (Ordas Lajos) verseny, Bonyhád

március

Csörszné Tar Enikő

10.

Arany János Irodalmi Emlékverseny, Eger

március

Csörszné Tar Enikő, magyartanárok

11.

Történelem tábor + verseny, Kecskemét, Lakitelek

április

Csörszné Tar Enikő, történelem mk.

12.

Országos AJTP matematika verseny, Bonyhád

április

Csörszné Tar Enikő,

Makláriné Gubik Anna

13.

 Informatikai verseny, Kaposvár, Szeged

április

Erki József, Balogh Ida

14.

Digitális Nyelvi Verseny (döntő)

április

Csörszné Tar Enikő; Juhász Miklósné

 

15.

Sporttalálkozó, Bonyhád

április

Lipéczné Szabó Erika, Oláh Tibor

16.

Művészeti Fesztivál, Pécs

június

Oláh Enikő, Csörszné Tar Enikő, Sztojka Viktória

 

 

Kategóriák: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer